Jump to content


Changes in Polish language localization for BG2:EE Final

Version Final
No changes have been recorded in this version
Version v2.4
 • aktualizacja tłumaczenia (TLK z 09.07.2017)
 • poprawiono poważny błąd z tagami HIMHER, HESHE
Version v2.3
 • aktualizacja tłumaczenia (TLK z 26.06.2017)
 • aktualizacja WeiDU
Version v2.2
 • aktualizacja tłumaczenia (TLK z 05.06.2017)
 • wsparcie dla Mac OS X
 • dodano creditsy
Version v2.1
 • Aktualizacja tłumaczenia (TLK z 29.05.2017)
Version v2.0
 • Pełne (kinowe) spolszczenie nowej zawartości
Version v1.3
 • Kompatybilność z patchem 2.x (Baldur.lua, BGEE.lua)
 • Dołączono pliki TLK
 • Odrębne komponenty połączone w jeden komponent
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.2
 • Przywrócone dźwięki Naganiacza z Promenady Waukeen (w polskim wydaniu BG2 6 dźwięków tej postaci było uszkodzonych, na szczęście istniały także w BG1)
 • Zmiana formatu dźwięków z WAVC na OGG (kompresja stosowana przez Beamdog w angielskiej wersji). Pozwoliło to znacząco zmniejszyć ich rozmiar
 • Usunięty komponent z plikami TLK
Version v1.1
 • dodane brakujące dźwięki z override
Version v1.0
No changes have been recorded in this version
Version 1.0
No changes have been recorded in this version